Acil Durum Eylem Planı

“Acil Durum Eylem Planı” iş yerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale ve tahliye gerektiren olaylar sırasında, işverenin ve çalışanların nasıl davranacağını belirleyen ve anlatan eylemlerin yer aldığı bir plandır. 6331 sayılı yasaya göre her iş yeri için yapılması yasal zorunluluk olan acil eylem planı temel olarak aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Acil durum planı genel esasları,
  • Acil durum organizasyonu ve görevi,
  • Acil durum ekipleri ve görevleri,
  • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
  • Acil durum prosedürleri,
  • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
  • Acil durum iletişim listesi,
  • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
  • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması.
Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB