İş Sağlığı Hizmetleri

İş Sağlığı Hizmetleri

İşe Giriş Muayenesi

6331 sayılı kanun gereği her çalışanın işe başlamadan önce gerekli tahlil ve testleri yapılmalı ve bunlara bağlı olarak sağlık muayenesi tamamlanmalıdır. İşe giriş sağlık raporu sadece bakanlıkça yetkilendirilen bir iş yeri hekimi muayenesi sonucu verilebilir. Sağlık ocağı ya da hastanelerden alınan sağlık raporları geçersizdir. Yasa gereği işe giriş rapo


Periyodik Muayeneler

6331 sayılı yasa gereği çalışanların her yıl periyodik sağlık muayenelerinin yapılması ve işe giriş raporunda yer alan bölüme gerekli bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir. TEK EV OSGB bünyesinde hizmet veren iş yeri hekimleri tarafından yıllık periyodik muayeneler yapılmakta ve raporları düzenlenmektedir.


Elektro Kardiyo Grafi

Çalışanları kalp problemi olup olmadığının tespiti amacıyla yaygın olarak kullanılan bir testtir. olan EKG, sağlık personelimiz tarafından yapılmakta ve işyeri hekimi ve gerekirse kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Ani sorunların önüne geçilmesinde ya da diğer kalp problemlerinin varlığının tespitinde önemli bir veri oluşturmaktadır.


Röntgen Hizmetleri

TEK EV OSGB tarafından organize edilen gezici röntgen araçları ile çalışanların akciğer filmleri işyerinde çekilmekte ve uzman hekimlerimiz tarafından raporlanmaktadır. Her çalışanın işe başlamadan önce ve periyodik muayeneler sırasında akciğer filminin çekilmesi zorunludur. Gezici röntgen aracı işyerinize gelmekte ve filmler işyerinizde ç


Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum fonksiyon testleri, göğüs hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri ve akciğer hastalıkları ile uğraşan hekimlerin en sık başvurduğu tanı yöntemidir. 6331 sayılı yasa gereği çalışanların i


İşitme Testi

Çalışma yaşamında yüksek seslere maruz kalan kişilerde zaman içerisinde işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır. İşitme testleri uzman personel tarafından yapılmakta ve her iki kulağı da ayrı ayrı değerlendirerek varsa işitme kaybını tespit etmektedir. 6331 sayılı yasa gereği çalışanların işe girişinde ve her yıl yapılması gereken periyodik sağlık mua


Kan, İdrar Ve Gaita Analizleri

Uzun süren çalışma yaşamında çalışanlarda her sektör için farklı sağlık riskleri oluşmaktadır. Kan, idrar ve gaita analizleri ile bu hastalıkların teşhisi ya da kontrolü mümkün hale gelmektedir. TEK EV OSGB tarafından çalışanların örnekleri işyerinizde alınmakta ve gereken  testler gelişmiş laboratuarlarda yapılmaktadır. Sonu&cc


Portör Taramaları

Özellikle gıda sektörü çalışanlarında yapılması gereken bir testtir. Çalışanların burun, boğaz ve gaita örneklerinden yapılan bu testler ile bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı anlaşılır. Bu test grubuna “Portör Taraması” yani taşıyıcılık taraması adı verilmektedir ve TEK EV OSGB tarafından işyerinizde çalışan


Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB