‘’ Hiçbir iş sağlıksız ve güvensiz yapılacak kadar acil ve önemli değildir. ’’

Haberler

Sektörel Tüm Gelişmeden Haberdar Olun.

İş Güvenliği Hizmetleri

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar.
Devamı

İş Sağlığı Hizmetleri

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar.
Devamı

Eğitimler

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar.
Devamı

Ölçüm Ve Analizler

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar.
Devamı

Neden Biz?

Farklı sektörlerde iş güvenliği uygulamaları konusunda edinilen tecrübeleri yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşımla analiz ederek işletmelerimizin ve kuruluşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçları konusunda çözüm ortağı olmak için hizmet sunmaktadır..

Rehberlik

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine…

Risk değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara…

Çalışma ortamı gözetimi

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği…

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması…

İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak…

İş sağlığı hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi…

TEK EV İş Sağlığı ve Güvenliği
Alanında Ekip

Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB