Kan, İdrar ve Gaita Analizleri

Uzun süren çalışma yaşamında çalışanlarda her sektör için farklı sağlık riskleri oluşmaktadır. Kan, idrar ve gaita analizleri ile bu hastalıkların teşhisi ya da kontrolü mümkün hale gelmektedir. TEK EV OSGB tarafından çalışanların örnekleri işyerinizde alınmakta ve gereken  testler gelişmiş laboratuarlarda yapılmaktadır. Sonuçlar işyeri hekimleri tarafından değerlendirilmekte ve yapılması gereken bir tedavi ya da alınması gereken bir önlem varsa bildirilmektedir.

6331 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde, işe giriş muayenelerinde ve periyodik muayenelerde yapılması gereken minimum analizler bildirilmektedir. TEK EV OSGB tarafından her türlü laboratuar analizi yapılabilmektedir.

Aşağıda TEK EV OSGB tarafından yapılan analiz ve testler genel başlıklar halinde sıralanmaktadır.

 • Tam Kan Analizi
 • Sedimentasyon Analizi
 • Kan Şekeri Analizi
 • Kolesterol ve Diğer Kan Yağları Analizi
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Sarılık Testleri
 • Hormon Testleri
 • Kanser Tarama Testleri
 • Kan ve İdrarda Ağır Metal Tarama Testleri
 • Kurşun
 • Cıva
 • Krom vb.
 • Bulaşıcı Hastalık Testleri
 • Gaita Kültürü
 • Gaita Mikroskobisi
 • Gaitada Gizli Kan Tespiti
 • Tam İdrar Analizi
 • İdrar Kültürü
Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB