Yasal Düzenlemeler

20/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre güncel düzenlemelerin özeti aşağıda belirtilmiştir.

İşveren;

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,

  • sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
  • Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  • İşyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına karşılık gelen zaman boyunca iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. Bu hizmeti bakanlıkça yetkilendirilen OSGB kuruluşlarından alabilir.
  • Her çalışanın işe giriş muayenesini ve periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlüdür.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesini yapmak ya da yetkili kişilere yaptırmakla yükümlüdür.
  • İş yerine ait acil durum eylem planını yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür.
  • Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım ekiplerini oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek ya da bakanlıkça yetkili OSGB kuruluşların tarafından verilmesini sağlamakla yükümlüdür.
  • Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rapor tutma ve bildirim yapma ile yükümlüdür.
Paylaş
Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB