İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı kime denir?

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemana İş Güvenliği Uzmanı denir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir? 

  • İşyerindeki çalışanlara rehberlik ve danışmanlık yaparak, makine veya ekipman seçiminden işyerindeki organizasyonlara kadar tüm işlerde çalışanı ve işyerini mevzuata uygun olarak yönlendirir ve tavsiyelerde bulunur.
  • Risk değerlendirmesi yapılmasında işvereni yönlendirir ve çalışmaların planlamasını sağlar.
  • Çalışma ortamı gözetimini yaparak, kurulan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin uygulanabilirliğini kontrol eder.
  • Yangın, sabotaj, doğal afet gibi olası kötü senaryolarda, personelin harekat tarzını belirlemek, personeli bu gibi durumlara hazırlamak için, acil durum eylem planını hazırlar.
  • Çalışanlar için gerekli iş güvenliği eğitimlerini planlar ve uygulanmasını sağlar.
  • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak, iş kazalarının tekrarlanmaması için yapılan araştırmalarda görev alır.
  • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlar. 

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri

  • Az Tehlikeli Sınıf: kişi başı 10 dakika
  • Tehlikeli Sınıf: kişi başı 20 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıf: kişi başı 40 dakika
Paylaş
Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB