Ölçüm ve Analizler

Ölçüm ve Analizler

Baca Gazı Ölçümleri

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri giderm


Emisyon Ölçümleri

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında endüstriyel tesislere ait “Yasal Emisyon Limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak  zorundadır. Havayı kirletici gaz ve partikül maddel


Çevresel Gürültü Ölçümü

Sanayi kuruluşlarının ve diğer gürültü üreten kuruluşların çevreye yaydığı kesintili ve sürekli gürültü miktarı zaman içerisinde toplum ve çevrede geri dönülmez tahribatlar oluşturmaktadır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin çevreye yaydığı gürültünün top


Endüstriyel Hijyen Ölçümleri

İşyeri Titreşim Ölçümü Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması İç Ortam Gürültü Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü İç Ortam Gaz Ölçüm&


Çevresel Titreşim Ölçümleri

Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları (ağır taşıtlar, lokomotifler ve diğerleri), sanayi ve inşaat makine ve benzeri işlemlerinden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka amaçlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda  yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri çevres


Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB