Baca Gazı Ölçümleri

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde iş yerlerinin çevreye yaydığı gürültünün, toplum ve çevre sağlığı açısından ölçülmesi gerekmekte ve gerekiyorsa önlem ve iyileştirme yapılması gerekmektedir.

İlgili yönetmeliklere göre sektörel gruplara özel ölçümlerin her işyerinde yapılması zorunludur. TEK EV OSGB tarafından aşağıda belirtilen tüm ölçümler ve ölçüm sonrası raporlamalar yapılmaktadır. Yapılan ölçümler gruplarına göre belirlenmiş aralıklarla yapılmalı ve ölçüm sonuçları raporlanarak yeni bir önlem ya da iyileştirme gerekliyse yerine getirilmelidir

Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB