Zorunlu Eğitimler

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Madde 5-(1) göre:

İşveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

  • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
  • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
  • Çalışanların bu programlara katılmasını,
  • Program sonunda katılanlar için bakanlıkça yetkili kuruluş tarafından katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

Bu kapsamda işveren;

  • Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.
  • Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile bu risklerden korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

TEK EV OSGB profesyonelleri tarafından işveren adına bu eğitimler hazırlanır, çalışanlar eğitime alınır, eğitim sonunda sınavları yapılarak,

Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB