Teknik Periyodik Kontroller

Teknik Periyodik Kontroller

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Test Ve Kontrolleri

İşletmelerde yoğunlukla kullanılan kaldırma araçları, basınçlı kaplar, ekipmanlar ve tesisatların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için test ve periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. TEK EV İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi  Uzman Kadrosuyla Türkiye’nin her yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı Hükümle


Basınçlı Kapların Periyodik Test Ve Kontrolleri

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test ye


Topraklama, Yangın, Havalandırma Tesisatı Test Ve Kontrolleri

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektrik dışında kalan


İş Hijyeni Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. TEK EV İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi Tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak


Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB