İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Politikası Ve Yönetmeliği

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurall


Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için ilk adım iş yerinin “Risk Değerlendirilmesi” nin yapılmasıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre her işveren “Risk Değerlendirmesi” yapmak ya da bir iş güvenliği uzmanına yaptırmak zorundadır. Ris


Acil Durum Eylem Planı

“Acil Durum Eylem Planı” iş yerinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale ve tahliye gerektiren olaylar sırasında, işverenin ve çalışanların nasıl davranacağını belirleyen ve anlatan eylemlerin yer aldığı bir plandır. 6331 sayılı yasaya göre her iş yeri için yapılması yasal zorunluluk olan acil e


İş Güvenliği Talimatları

İş yerlerinde her çalışanın iş tanımı belli olup bu konuda eğitimi verilir. Çalışanlar bilmediği işlere karışmaması yönünde bilgilendirilir. Her çalışana kişisel koruyucu donanım kullanması yönünde bilgi ve eğitim verilir. TEK EV OSGB iş güvenliği talimat ve taahhütlerini düzenleyerek çalışanlara bilgi verilmesi ve sonrasında


İş Güvenliği Kurulu

İş Güvenliği Kurulu 50 kişiden fazla çalışanı olan her işyerinde oluşturulmak zorundadır. İş güvenliği kuruluna işveren ya da atadığı bir temsilci, iş yeri hekimi, iş güvenlik uzmanı, insan kaynakları sorumlusu, iş yerinde görevli bir ustabaşı ya da usta ve çalışanların seçtiği bir  temsilci katılır. TEK EV OSGB iş yerlerinde i


Denetimler Ve Gözetim Raporları

TEK EV OSGB olarak iş güvenlik uzmanlarımızın yaptığı denetimlerde iş yerinde eksik ya da hatalı olan durum ve süreçler tespit edilmekte ve bu konuda işverene bir durum raporu hazırlanmaktadır. Gözetim raporlarında eksik ve hataların giderilmesi ve riskinizin minimuma indirilmesi ya da ortadan kaldırılması yönünde firmanıza özel hazırlanmış öneriler ha


Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB