Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi için ilk adım iş yerinin “Risk Değerlendirilmesi” nin yapılmasıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre her işveren “Risk Değerlendirmesi” yapmak ya da bir iş güvenliği uzmanına yaptırmak zorundadır. Risk değerlendirmesi tüm işyerleri için tasarım ya da kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risklere karşı tedbirlerin belirlenmesi, dokümantasyon ve yapılan çalışmaların gerektiğinde  güncellenmesi konularını içermektedir.
Risk değerlendirmesi şu hallerde yapılmalıdır:

  • Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamışsa,
  • Risk değerlendirmesinin yasal süresi dolduysa,
  • İş yerinin taşınması ya da binada değişiklik yapılması durumunda,
  • İş yerinde kullanılan teknoloji, kullanılan hammadde ve ekipmanlarda değişiklik meydana gelmesi durumunda,
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması halinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala denilen durumların meydana gelmesi halinde,
  • Çalışma ortamına ait resmi mevzuatta bir değişiklik olması halinde;

risk değerlendirmesi yeniden yapılır.

Sizde Kaliteli Hizmetlerimizden Faydalanmak İçin Teklif İsteyiniz.

TEK EV OSGB